3 دیدگاه

خوش آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدید

به سایت سلطان غم خوش آمدید

Welcome to the site Soltan sorrow

10+
بیان دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 76 – سلطان غم

www-soltangham-ir76

عکس نوشته ی جدید شماره 76 { تنهایی – بغض }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SultanSulay.ir

wWw.Sultan-Music.Com

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

1+
2 دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 75 – سلطان غم

www.soltangham.ir75

عکس نوشته ی جدید شماره 75 { تنهایی – بغض }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SultanSulay.Ir

wWw.LooVee.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

5+
بیان دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 74 – سلطان غم

www.soltangham.ir74

عکس نوشته ی جدید شماره 74 { عاشقانه }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SultanSulay.Ir

wWw.LooVee.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

4+
بیان دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 73 – سلطان غم

www.soltangham.ir73

عکس نوشته ی جدید شماره 73 { عاشقانه }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SultanSulay.Ir

wWw.LooVee.Ir

4+
2 دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 72 – سلطان غم

www.soltangham.ir72

عکس نوشته ی جدید شماره 72 { تنهایی }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

www.sultansulay.ir

wWw.DehkadeDosti.Xzn.Ir

wWw.Delbar.Ml

6+
2 دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 71 – سلطان غم

www.soltangham.ir71

عکس نوشته ی جدید شماره 71 { عاشقانه }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

wWw.SultanGallery.Cc.Vg

wWw.DehkadeDosti.Xzn.Ir

wWw.Delbar.Ml

4+
بیان دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 70 – سلطان غم

www.soltangham.ir70

عکس نوشته ی جدید شماره 70 { عاشقانه }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

wWw.SultanGallery.Cc.Vg

wWw.DehkadeDosti.Xzn.Ir

wWw.Delbar.Ml

3+
بیان دیدگاه

عکس نوشته ی جدید شماره 69 – سلطان غم

www.soltangham.ir69

معنی : بیچاره پدرم میخواست دکتر بشوم اما من از عشق چشمان تو شاعر شدم

عکس نوشته ی جدید شماره 69 { به زبان انگلیسی }

wWw.SoltanGham.Ir

wWw.Soltan-Sms.Ir

wWw.SoltanShop.Cc.Vg

wWw.SultanGallery.Cc.Vg

wWw.DehkadeDosti.Xzn.Ir

wWw.Delbar.Ml

3+
بیان دیدگاه

عکس نوشته های 67 و 68 – سلطان غم { خنده دار }

www.soltangham.ir67

………….  wWw.SoltanGham.Ir  …………

www.soltangham.ir68

………….  wWw.SoltanGham.Ir  …………

ما منتظر نظرات و پیشنهادات خوب شما هستیم

3+
بیان دیدگاه

عکس نوشته های 65 و 66 – سلطان غم { سیگار }

www.soltangham.ir65

………….  wWw.SoltanGham.Ir  …………

www.soltangham.ir66

………….  wWw.SoltanGham.Ir  …………

ما منتظر نظرات و پیشنهادات خوب شما هستیم

3+
موبایلتو شارژ کن